Ułatwienia dostępu

Zebranie założycielskie

W dniu 18 marca 2022 r. w Gnieźnie  odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia ZIT Gniezno, w którym udział wzięło 12 osób reprezentujących 11 jednostek samorządu terytorialnego (w przypadku Powiatu Gnieźnieńskiego – reprezentacja łączna przez dwóch członków zarządu). 

Członkami Stowarzyszenia ZIT Gniezno są: Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Miasto i Gmina Czerniejewo, Gmina Gniezno, Gmina Kiszkowo, Miasto i Gmina Kłecko, Gmina Łubowo, Gmina Mieleszyn, Gmina Niechanowo, Gmina Trzemeszno, Gmina i Miasto Witkowo

Stowarzyszenie ZIT Gniezno jest zinstytucjonalizowaną płaszczyzną współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Stowarzyszenie pełni funkcję wspólnej reprezentacji władz miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie a także przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych etc. wobec władz krajowych i regionalnych.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia poprzez wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastrukturalno-środowiskowego i kulturowego jednostek samorządu terytorialnego tworzących SZG oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie, a w szczególności koordynowanie realizacji Strategii ZIT

Zarządu powołani zostali:

  1. Tomasz Budasz – Prezes Zarządu
  2. Mariusz Mądrowski – Wiceprezes Zarządu
  3. Tadeusz Szymanek – Członek Zarządu
  4. Maria Suplicka – Członek Zarządu
  5. Dariusz Jankowski – Członek Zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej powołani zostali:

  1. Marian Gadziński  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
  2. Artur Hańczak – Sekretarz Komisji Rewizyjnej 
  3. Tadeusz Bąkowski – Członek Komisji Rewizyjnej 
  4. Adam Serwatka – Członek Komisji Rewizyjnej 
  5. Andrzej Łozowski – Członek Komisji Rewizyjnej