Ułatwienia dostępu

Konsultacje społeczne

  • Home
  • Konsultacje społeczne

Raport z konsultacji społecznych Strategii ZIT

Przedstawiamy Państwu dokument stanowiący podsumowanie procesu konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030, przeprowadzonych w trzecim kwartale 2023 roku.

Konsultacje społeczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityk i decyzji, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców oraz na rozwój środowisk lokalnych. Proces ten jest fundamentem budowania społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy głos ma znaczenie i przyczynia się do tworzenia bardziej efektywnych rozwiązań, z którymi identyfikują się szeroko wszyscy interesariusze.

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wyników konsultacji, w tym głównych wniosków, sugestii i zaleceń zgłoszonych przez mieszkańców oraz przedstawicieli środowisk lokalnych. Dokument ma na celu nie tylko zarchiwizowanie przeprowadzonego procesu, ale również wyznaczenie kierunków dalszych działań i inicjatyw, które będą odzwierciedlać wspólne aspiracje i potrzeby społeczności.

Pragniemy w tym miejscu wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla wszystkich uczestników procesu konsultacji społecznych – mieszkańców, przedstawicieli środowisk lokalnych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób, które poświęciły swój czas, aby podzielić się swoimi cennymi opiniami i uwagami. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy zaangażowali się poprzez przesyłanie uwag mailowych oraz tych, którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych, dzięki czemu mogliśmy prowadzić bezpośredni dialog. Ten głos ma nieocenione znaczenie dla kształtowania przyszłości naszej społeczności.

Państwa perspektywy, doświadczenia i sugestie są fundamentem, na którym możemy budować zrównoważone i odzwierciedlające potrzeby mieszkańców strategie rozwoju. To zaangażowanie świadczy też o sile naszej wspólnoty i jest dowodem na to, że wspólnymi siłami możemy dokonywać pozytywnych zmian. Dziękujemy za każdy wniesiony wkład, który przyczynia się do tworzenia otwartego, solidarnego i dynamicznie rozwijającego się środowiska, w którym każdy czuje się wysłuchany i doceniony.

Konsultacje społeczne Strategii ZIT

Drodzy Mieszkańcy,

Chcielibyśmy zaprosić Was do udziału w projekcie, który jest bardzo ważny dla naszych gmin znajdujących się na obszarze dziania ZIT Gniezno i nie tylko.
Od kilku miesięcy działamy wspólnie z najbliższymi nam samorządami w ramach Stowarzyszenia ZIT Gniezno.

Czym jest ZIT?
ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie, które pozwala nam zidentyfikować najważniejsze obszary i problemy, wspólne dla większości samorządów działających w otoczeniu Miasta Gniezna. Dzięki ZIT możemy sięgnąć po Fundusze Europejskie i zrealizować projekty, które przyczynią się do rozwiązania naszych wspólnych problemów. Aby móc skorzystać z ZIT, potrzebna jest jednak strategia, która pomoże nam określić, jakie działania są najważniejsze dla naszej społeczności w najbliższych latach.

Właśnie skończyliśmy prace nad pierwszą wersją takiego dokumentu i przedstawiamy Państwu projekt Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna, która ma obowiązywać do 2030 roku.

Dokument, nad którym pracujemy, został stworzony dzięki współpracy wielu osób – przedstawicieli samorządów, ekspertów Związku Miast Polskich oraz Was – mieszkańców, ponieważ kilka miesięcy temu przyjęliście nasze zaproszenie do badania ankietowego, którego wnioski pomogły nam w przygotowaniu diagnozy.

Teraz chcemy poznać Wasze zdanie na temat efektów naszych prac, dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii. Poniżej znajdziecie Państwo wypracowany przez nas dokument oraz formularz uwag.

Wasza opinia jest dla nas bardzo ważna!

Konsultacje potrwają od 4 września do 9 października 2023 roku. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi do jej zapisów lub propozycje zmian, prosimy o ich przesyłanie na nasz adres e-mail: info@zit-gniezno.eu

Spotkania konsultacyjne „na żywo”  Strategii ZIT odbędą się:

  • w poniedziałek 18.09.2023 r., o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, Witkowo (zapraszamy mieszkańców gminy Witkowo i sąsiadujących gmin Trzemeszno, Niechanowo)
  • we wtorek 19.09.2023 r., o godz. 16.00 w budynku Stolicy eXperymentu -ul. Słowackiego 45/47, Gniezno (zapraszamy mieszkańców miasta Gniezna i sąsiadujących gmin Gniezno, Czerniejewo)
  • w środę 20.09.2023 r., o godz. 16.00 w budynku Urzędu Miasta Kłecka, ul. Dworcowa 14, Kłecko (zapraszamy mieszkańców gminy Kłecko i sąsiadujących gmin Łubowo, Kiszkowo i Mieleszyn)

Po zakończeniu konsultacji przygotujemy sprawozdanie, które również opublikujemy w Internecie.

Państwa udział w konsultacjach pomoże nam lepiej dostosować nasze działania do realnych potrzeb mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:
Strategia ZIT Gniezno do konsultacji
Konsultacje – formularz uwag
Załącznik do strategii nr 1 – Fiszki ZIT do konsultacji
Załącznik do strategii nr 2 – Lista projektów poza ZIT do konsultacji