Ułatwienia dostępu

Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się on-line spotkanie z samorządowcami z powiatu gnieźnieńskiego pt.: „Wsparcie dla Gnieźnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego w FEW 2021+”, na którym omówiono zakres tematyczny wsparcia w ramach ZIT w FEW 2021+.

Poruszane tematy znajdują się w załączonej prezentacji.