Ułatwienia dostępu

Seminarium Sieciujące w Serocku

Seminarium Sieciujące: „Wspólnie dla rozwoju: od diagnozy do projektów”

W dniach 29 i 30 listopada 2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia ZIT Gniezno wraz z 150 przedstawicielami samorządów z 77 Partnerstw CWD brało udział w pierwszym Seminarium Sieciującym z udziałem krajowych i regionalnych Instytucji Zarządzających, przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy oraz doradców Związku Miast Polskich.

I Seminarium Sieciujące odbywające się w Serocku było idealnym pretekstem do wspólnej dyskusji w szerokim gronie na temat wyzwań w poszczególnych Partnerstwach Centrum Wsparcia Doradczego.

więcej informacji na stronie:

https://cwd.info.pl/seminarium-sieciujace/