Ułatwienia dostępu

Przyjęcie raportu diagnostycznego

Przyjęcie raportu diagnostycznego Partnerstwa ZIT

W trakcie realizacji projektu „Centrum Wsparcia Doradczego Plus”, zainicjowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej eksperci ze Związek Miast Polskich przygotowali w okresie maj-październik 2022 roku „Raport diagnostyczny Partnerstwa ZIT Gniezno” we współpracy z członkami Partnerstwa a w szczególności z przedstawicielami Rady Partnerstwa i Grupy Roboczej.

Prezentowany raport wg stanu na dzień 31.10.2022 rok ma charakter wstępny a jego  treść nie stanowi dla Stowarzyszenia ZIT Gniezno źródła zobowiązań i może być modyfikowana w drodze refleksji, również w ramach prac nad docelową strategią, tak by jak najlepiej uwzględnić uwarunkowania i wymogi realizacji programów współfinansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, w tym programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Raport podany został przesłany do konsultacji członkom Partnerstwa a posumowanie odbyło się on-line pomiędzy jego twórcami a członkami Grupy Roboczej.

W dniu 31 października 2022 rok Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały przyjął „Raport diagnostyczny Partnerstwa ZIT Gniezno”.

Poniżej link do „Raportu diagnostycznego Partnerstwa ZIT Gniezno”